Board logo

标题: [其他] 纸质增值税专用发票用到年底吗? [打印本页]

作者: 条几板山楂    时间: 2018-11-15 19:17     标题: 纸质增值税专用发票用到年底吗?

据说税务机构改革,发票监制章要更换,增值税普通发票好像用到年底,那纸质增值税专用发票是否也用到年底?还是不受影响?
欢迎光临 旺旺网 (http://321ww.net/) Powered by Discuz! 6.0.0