Board logo

标题: [劳务招聘] 物流企业单证 [打印本页]

作者: MAGGIEwu    时间: 2018-3-1 13:53     标题: 物流企业单证

日资物流企业招聘单证, 工作地点靠近宋园路地铁站。 有工作经验的,有兴趣的可以把简历发送MAGGIE_WU@MITEX-CHINA.COM
欢迎光临 旺旺网 (http://321ww.net/) Powered by Discuz! 6.0.0